Kletspot-actie bij SIS/GLS

1. Aanbieder van de “WIN EEN KLETSPOT” actie is Hallmark Cards Nederland B.V. gevestigd op Rietbaan 48, 2908LP Capelle a/d IJssel, Nederland.

2. Bij aankoop van twee Hallmark wenskaarten krijgt de klant een actievoucher waarop de klant zijn/haar gegevens kan invullen. Met deze actievoucher maakt de klant kans op een “kletspot”. De actie is geldig op het totale assortiment Hallmark wenskaarten. Hoe werkt deze actie precies?
a. De deelnemer koopt twee Hallmark wenskaarten bij een deelnemende winkel en ontvangt een actievoucher waarop de deelnemer zijn/haar gegevens kan invullen.
b. De deelnemer kan de ingevulde actievoucher tot en met zaterdag 30 november 2019 inleveren bij een deelnemende winkel waar de Hallmark producten zijn gekocht. De actievouchers die na zaterdag 30 november 2019 ingeleverd worden, zullen niet meer meedingen naar de prijzen.
c. De winnaar wordt tussen maandag 16 december en dinsdag 31 december 2019 per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht door de desbetreffende deelnemende winkel.

3. Deze actie loopt t/m 30 november 2019.

4. Door het meedoen aan de actie geeft u toestemming dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het bepalen van de winnaar.

5. Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Minderjarigen en medewerkers van de deelnemende winkels en Hallmark zijn uitgesloten van deelname.

6. De winnaars worden door elke deelnemende winkel zelfstandig op onpartijdige wijze door middel van loting gekozen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

7. De winnaars kunnen maar één keer winnen gedurende deze actie en er is één winnaar per winkel.

8. De winnaars dienen binnen 14 dagen na de e-mail met de bekendmaking van de uitslag te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de prijs.

9. Prijzen worden uitgereikt in de desbetreffende deelnemende winkel. Prijzen zijn niet uit te keren in geld.

10. Van de deelnemers verkregen e-mailadressen en eventuele overige persoonsgegevens zullen door Hallmark Cards Nederland B.V. verder uitsluitend worden gebruikt en verwerkt voor de uitvoering van de actie. Na de actieperiode zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd.

11. Indien Hallmark Cards Nederland B.V. misbruik, fraude of onrechtmatig handelen door een deelnemer vermoedt, is zij bevoegd om deze van deelname uit te sluiten. Voorts is Hallmark Cards Nederland B.V. te allen tijde bevoegd om de actie tussentijds te beëindigen, indien omstandigheden haar daar aanleiding toe geven.

12. Deelname aan de actie is vrijwillig. Hallmark Cards Nederland B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met deze actie.

13. Voor klachten over de actie of over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Hallmark Cards Nederland B.V.

14. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards Nederland B.V. worden aangepast. Wij adviseren daarom de actuele actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

15. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.