Voorwaarden Vaderdag-actie

1. Aanbieder van de Vaderdag-actie is Hallmark Cards België gevestigd op Ruiterijschool 5, 2930 Brasschaat, België.

2. Aan de actie kan worden deelgenomen vanaf maandag 29 mei 2017 tot en met 11 juni 2017. Elke deelnemer kan aan de actie deelnemen door in de actieperiode een vaderdagverrassing te verzenden op de website https://nl.hallmark.be/

3. De actie is geldig bij verzending van een kaart uit de Vaderdag-collectie of een fotokaart. Indien je een cadeau toevoegt dan maak je eveneens kans op de prijs. Iedere deelnemer kan op de bevestigingspagina van de gemaakte kaart, na het lezen en accepteren van de algemene voorwaarden, meedoen door op de button ‘Ja, ik doe mee’ te klikken.

4. De te winnen prijzen:
Bij iedere vaderdagkaart die je –met of zonder cadeau - verstuurt, maak je kans op 1 VIP experience als piloot:
Je krijgt in les van een professionele instructeur, die je op plezierige wijze wegwijs maakt in deze wondere wereld. Een les is opgebouwd uit een briefing, de eigenlijke vliegles en een de-briefing. Na de start neemt je vader direct controle over het vliegtuig. Tijdens het vliegen maakt hij naast het vliegen kennis met navigeren en communiceren. De proefles bestaat uit 1 vliegles inclusief briefing, een rondvlucht van 40 minuten vliegen, 1 start en landing en een debriefing na afloop. Je kunt 1 passagier meenemen. Je kunt dus samen met je vader tot ongekende hoogtes vliegen samen!

5. Hallmark kiest de winnaar van het ontbijt random uit alle kaarten die meedoen aan de Vaderdag-actie. De winnaar wordt in week 24 schriftelijk op de hoogte gebracht.

6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bovendien is geen van de prijzen inwisselbaar voor geld. Indien een prijs geweigerd wordt of de prijs om een andere reden niet uitgekeerd wordt, vervalt deze prijs geheel aan Hallmark Cards België. Hallmark Cards België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden.

7. Werknemers van Hallmark Cards België zijn uitgesloten van deelname aan de Vaderdag-actie. Hallmark Cards België behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken, bijvoorbeeld bij fraude.

8. Alle persoonsgegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards België verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van je deelname aan de actie. Hallmark Cards België behoudt zich het recht om de winnaars en de deelnemende kaarten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Binnen de actieperiode kan elke deelnemer zo vaak meedoen aan de vaderdag-actie als hij/zij wenst.

10.
Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in België  woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deelnemers van jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

11. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards België worden aangepast. Wij adviseren daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

12. De deelnemer erkent dat deelname aan onderhavige wedstrijd voor eigen risico is. Hallmark Cards België wijst elke aansprakelijkheid af en zal derhalve niet aansprakelijk kunnen gesteld worden indien, in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van Hallmark Cards België bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van het wedstrijdreglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijzen zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd. Hallmark Cards België kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.