Voorwaarden Chocolade winactie


1. Aanbieder van de Chocolade winactie is Hallmark Cards België gevestigd op Ruiterijschool 5, 2930 Brasschaat, België.

2. Aan de actie kan worden deelgenomen van 10 september t/m 16 september 2018. Elke deelnemer kan aan de actie deelnemen door in de actieperiode een chocolade cadeau te verzenden op de website www.nl.hallmark.be.

3. De actie is geldig bij verzending van minimaal 1 chocolade item uit de gehele collectie. Na het afronden van je bestelling in de actieperiode doe je automatisch mee met de winactie.

4. De te winnen prijs: 1 chocolade pretpakket bestaande uit 10 kilo chocolade, samengesteld uit het Hallmark assortiment.

5. Hallmark kiest de winnaar uit alle bestellingen die voldoen aan de Chocolade winactie voorwaarden (min 1 chocolade item besteld in de actieperiode). De winnaar wordt in week 38 schriftelijk op de hoogte gebracht.

6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bovendien is geen van de prijzen inwisselbaar voor geld. Indien een prijs geweigerd wordt of de prijs om een andere reden niet uitgekeerd wordt, vervalt deze prijs geheel aan Hallmark Cards België. Hallmark Cards België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden.

7. . Werknemers van Hallmark Cards België zijn uitgesloten van deelname aan de actie. Hallmark Cards België behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken, bijvoorbeeld bij fraude.

8. Alle persoonsgegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards België verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van je deelname aan de actie. Hallmark Cards België behoudt zich het recht om de winnaars en de deelnemende kaarten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Binnen de actieperiode kan elke deelnemer zo vaak meedoen aan de actie als hij/zij wenst.

10. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deelnemers van jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

11. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards België worden aangepast. Wij adviseren daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

12. De deelnemer erkent dat deelname aan onderhavige wedstrijd voor eigen risico is. Hallmark Cards België wijst elke aansprakelijkheid af en zal derhalve niet aansprakelijk kunnen gesteld worden indien, in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van Hallmark Cards België bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van het wedstrijdreglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijzen zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd. Hallmark Cards België kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.

;